Behoud van schoonwater door afgifte aan de bodem

Regenbuffer is een innovatief product voor het bufferen en draineren van regenwater. Het absorbeert overtollig regen- en oppervlakte water, om vervolgens dit water af te geven middels infiltratie aan de omliggende bodem.