Hoe werkt het

howdoesitwork-300x165De meeste drainagesystemen verzamelen oppervlaktewater dat zij vervolgens afstaan aan het rioleringssysteem. Binnenkort zal Europese wetgeving vereisen dat drainagesystemen regenwater aan de bodem afstaan.

Bescherm zowel uw eigendommen als het milieu

Regenbuffer werkt op twee manieren. Ten eerste verzamelt en slaat het regenwater op middels een verbinding met uw regenwaterafvoersysteem. Ten tweede beschermt Regenbuffer het omliggende gebied en gebouwen tegen catastrofale overstromingen en waterschade door het teveel aan water te absorberen.

Na het uitfilteren van eventuele vervuiling staat, Regenbuffer het water geleidelijk af aan de omringende grond waar het gebruikt kan worden voor de productie van drinkwater. Door schoon regenwater aan de bodem terug te geven, biedt Regenbuffer een beduidend efficiëntere manier om ons water schoon, drinkbaar en vrij van vervuiling te houden.